HUB 10:e

Välkommen till HUB2023
16 november Västerås Kongress

HUB2023 är den 10:e energikonferensen i ordningen och i år tar vi fokus på leveranssäkerhet och nödvändig kompetens!

Tillsammans med ledande aktörer och framtidens talanger sätter vi Sveriges energisystem på agendan samtidigt som vi adresserar det stora kompetensbehovet. Kompetensbristen bedöms vara en av de största bromsklossarna i energiomställningen så utöver att diskutera kapacitet, leveransförmåga och den tekniska framfarten så samlas vi kring frågorna; Hur säkerställer vi att utbildningssystemet matchar branschens behov? Hur vinner vi kampen om de internationella talangerna? Vad krävs för att få till kompetensutveckling i en tid där omställningen både går fort och är komplex?

Säkra din plats på HUB2023 den 16 november och delta på en av Sveriges största energikonferenser!

PRISER OCH KONTAKTPRISER
Biljett heldag+kväll: 2950 kr
Konferenspass, fördrink, kvällens jubileumsmeny, lunch och fika på Västerås Kongress (exkl. moms)

Biljett dagspass: 2150 kr
Konferenspass, lunch och fika på Västerås kongress (exkl moms)

KONTAKT
Danijela Semunovic
danijela@competence.se
073-040 72 87

ECC
HUB2023 ar­ran­ge­ra­s av ECC, Energy Competence Center i sam­ar­be­te med Alstom Sverige, Hita­chi Energy, ABB, Mä­la­re­ner­gi, Wes­ting­house Sverige, Mä­lar­da­lens universitet, Väs­terås stad, Läns­sty­rel­sen Väst­man­land, Tek­nis­ka för­e­ning­en och Com­pe­tence Sve­ri­ge.

TALARE HUB2023

Konferensens talare presenteras löpande fram till 16 november.

Maja Lundbäck

Politisk sakkunnig, regeringskansliet

Robert Andrén

Generaldirektör, Energimyndigheten
”Omställningen till ett hållbart energisystem är en av våra största samhällsfrågor. Precis som i alla viktiga frågor krävs lagspel för att vi ska lyckas - och vi behöver vara fler som väljer att arbeta inom energisektorn. Energimyndigheten samordnar en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. I ett första steg har vi kartlagt hur kompetensbehovet ser ut. Jag ser fram emot att diskutera våra resultat på HUB2023.”

Lotta Medelius-Bredhe

Generaldirektör, Svenska Kraftnät
”Elbehovet förväntas öka drastiskt kommande år. Som systemansvarig myndighet för el och transmissionsnätsägare har vi en central roll att tillgodose de behov som elektrifieringen för med sig samtidigt som leveranssäkerheten ska vara hög. Jag ser framemot att på konferensen diskutera alla de utmaningar som finns och hur vi tillsammans kan möta dem, där kompetensförsörjning är en nyckelfråga.”

Anna Wolf

VICE VD, Power Circle
"Energisystemet står inför en stor omställning, där elektrifieringen är i fokus. För att klara den omställningen på ett snabbt och resurseffektivt sätt krävs både ny produktion, utbyggnad av elnät och inte minst lagring och flexibilitet, som har en större potential att bidra än vad många tror. Jag ser fram emot att vara med på HUB2023 och diskutera hur olika pusselbitar kan bidra till att säkra ett effektivt och välfungerande elsystem, som i sin tur är helt avgörande för samhällets klimatomställning."

Åsa Granli

Head of Sales, ABB Motion
"En effektivare energianvändning är en förutsättning för att Sverige ska nå sina klimatmål, bli koldioxidneutralt och skapa ett hållbart energisystem. Det finns en stor potential inom industrin att energieffektivisera med redan tillgänglig teknik och enkla medel. Låt oss tillsammans diskutera de möjligheter som finns och hur vi kan skapa en förändring i snabbare takt."

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Moderator HUB2023
"Jag ser verkligen fram emot att moderera HUB2023. Eftersom jag i drygt 20 år modererat och föreläst om energifrågan är det extra spännande med jubileet och de reflektioner det för med sig. Oerhört mycket har hänt och behöver hända nu snabbt inom området energi, inte minst inom effektiviseringsområdet. Ser fram emot att lyfta fram goda exempel på samarbeten som gör att vi ökar takten."

Mats Gustavsson

Energidirektör Boliden
”Innan vi diskuterar hur vårt framtida elsystem ser ut behöver vi komma fram till vilken prisnivå den svenska industrin klarar av för att vara konkurrenskraftiga på en global marknad.”

Ulrika Wallén

Policyexpert högskolepolitik och kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
”För svenska företag är internationell kompetens nödvändig för en hållbar utveckling och tillväxt. Sverige behöver därför en nationell strategi för att attrahera internationella talanger.”

Luisa Orre

Inköpschef, H2 Green Steel
”Det ska bli intressant att delta på HUB2023 och diskutera de perspektiv som vi som startup och helt ny aktör på marknaden har, eftersom vi också snabbt kommer att bli en av landets största elköpare.”

Anders Östlund

VD Öresundskraft
"Vårt samhälle elektrifieras i snabb takt. Transporter, industrier och hushåll har ett allt större behov av el. Om vi ska klara klimatutmaningarna och kunna leva tryggt är tillgången till el helt nödvändig, och då blir givetvis kompetensfrågan helt avgörande för att vi ska lyckas."

Marie Dahlblom

Projektledare, ABB
”Livslångt lärande är en förutsättning för industrins tillväxt. Vi behöver ökat fokus på kompetensutveckling i stället för nyanställning och skapa en kultur där det är naturligt att lära nytt varje vecka. ABB deltar i det Vinnovafinansierade programmet Avancerad Digitalisering tillsammans med Saab, Volvo Group och Ericsson, där vi vill skapa förutsättningar för lärandeorganisationer.”

Göran Nyström

Senior Advisor, OVAKO
"Ovako är ett globalt ledande stålföretag i flera avseenden, och inte minst vad gäller hållbarhet. Vi levererar stålprodukter med världsledande lågt koldioxidavtryck och högsta grad av cirkularitet. Ändå vill vi vara i fronten och driva utvecklingen snabbt vidare. Detta gör vi genom satsningar på Sveriges första och största fossilfria vätgasanläggning och på energieffektiv fossilfri järnråvara inom världsunika projektet FerroSilva. För världen som helhet är energifrågan oerhört viktig och de mest centrala punkterna handlar om energieffektivitet samt energiflexibilitet. Detta vill jag tala om."

Thomas Johansson

VD Mine Storage International
"HUB-konferensen är ett erkänt forum med både bra innehåll och god kvalitet, så det känns inspirerande att delta och diskutera utmaningar i energiomställningen. Mycket måste ske, både snabbt och parallellt, så jag hoppas kunna förmedla vikten av storskalig energilagring och hur ett ungt, snabbfotat företag som Mine Storage kan spela en värdefull roll."

Charlotte Bergqvist

Chief Development Officer, Cloudberry Clean Energy och Årets Kraftkvinna 2022
"Det är en spännande tid vi lever i. Att vi ställer om samhället från fossilt till fossilfritt är vårt största och viktigaste möjlighet. Så allt som kan vara fossilfritt kommer vara fossilfritt. Det är en enorm omvandling och kräver inte bara oerhört stora mängder ny fossilfri el utan också en mångfald av lösningar, digitalisering, beteendeförändringar osv. I min roll är jag helt inriktad på att se till att tillföra stora mängder ny förnybar el, vatten, vind och sol i det tempo som Sverige behöver. I den rollen måste vi förstå att all påverkan är lokal, även om nyttan är nationell eller global. Vi måste kunna engagera och hitta vägar för att skapa lokala bestående värden för en bygd, en kommun och de som berörs."

Program HUB2023

Välkommen till HUB2023!

Program och talare uppdateras inom kort.

crossmenuchevron-right